Lấy ý kiến hoàn thiện Giáo trình đào tạo giảng viên đấu thầu

(BĐT) - Dự thảo Giáo trình đào tạo giảng viên đấu thầu đã được nhiều đại biểu đến từ các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, các ban quản lý dự án, giảng viên về đấu thầu trên cả nước trao đổi, thảo luận cho ý kiến trong ngày làm việc thứ 2 (5/10) của Hội thảo Lấy ý kiến tài liệu đào tạo đấu thầu diễn ra tại Hà Nội.
Hội thảo lấy ý kiến về tài liệu đào tạo đấu thầu diễn ra ngày 5/10, tại Hà Nội. Ảnh: Trung Hiếu
Hội thảo lấy ý kiến về tài liệu đào tạo đấu thầu diễn ra ngày 5/10, tại Hà Nội. Ảnh: Trung Hiếu

Theo đơn vị tư vấn xây dựng Dự thảo Giáo trình - Trung tâm Đào tạo quốc tế của Tổ chức Lao động quốc tế (ITCILO), Dự thảo Giáo trình đào tạo giảng viên đấu thầu là một trong 3 giáo trình thuộc Dự thảo Bộ giáo trình về đấu thầu do ITCILO xây dựng nhằm triển khai Kế hoạch hành động Tăng cường năng lực và chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu tại Việt Nam. Giáo trình được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu của Việt Nam, các chuẩn mực, kinh nghiệm và thông lệ quốc tế với cách tiếp cận khoa học, hiện đại nhằm cung cấp những kiến thức bổ ích, góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu.

Theo Cục quản lý đấu thầu, trong những năm qua, với quyết tâm cao của Chính phủ, sự nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành, địa phương cùng sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức quốc tế, hệ thống pháp luật về đấu thầu của Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hài hòa với các quy định và thông lệ quốc tế. Cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý về đấu thầu, công tác đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu đã được triển khai một cách đồng bộ trên phạm vi cả nước, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia vào hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Trung Hiếu