Lai Châu tổ chức tập huấn đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Sáng ngày 27/10, tại thành phố Lai Châu, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia (Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh.
Lai Châu tổ chức tập huấn đấu thầu qua mạng

Trong thời gian tham gia khóa tập huấn, các học viên được chuyên gia về đấu thầu qua mạng của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia giới thiệu tình hình và kết quả triển khai công tác đấu thầu qua mạng trên phạm vi toàn quốc, cung cấp các thông tin về hoạt động  đấu thầu, quá trình lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thấu quốc gia; đồng thời, phổ biến quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định của Luật Đấu thầu, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT.

Đặc biệt, học viên được trực tiếp hướng dẫn quy trình, các bước thao tác đăng nhập thông tin đấu thầu vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, giúp cho học viên tại Lai Châu nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng quan trọng trong quá trình đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo các điều kiện cơ bản, cần thiết tiến tới thực hiện đấu thầu qua mạng tại tỉnh Lai Châu theo đúng lộ trình.

Minh Khoa - Khánh An