Kiểm toán Nhà nước công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 8 gói thầu

(BĐT) - Ban Quản lý dự án chuyên ngành thuộc Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công bố Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 8 gói thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu từ nay đến hết năm 2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Quyết định phê duyệt số 1679/QĐ-KTNN ngày 7/8/2018 của KTNN, tổng giá gói thầu của 8 gói thầu dự kiến là 253,858 tỷ đồng; cả 8 gói thầu đều sử dụng ngân sách nhà nước và không có gói thầu nào tổ chức đấu thầu qua mạng.

Trong 8 gói thầu trên, 4 gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu trong nước, không sơ tuyển, theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; 1 gói thầu lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu hạn chế trong nước, không sơ tuyển là Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống bãi đỗ xe tự động (giá gói thầu 55,1 tỷ đồng); 3 gói thầu còn lại được đấu thầu rộng rãi trong nước.

Theo thống kê mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2017, KTNN nằm trong danh sách 41 cơ quan, đơn vị trong cả nước không thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, không bảo đảm lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định.

Tuấn Dũng