Không cho đấu thầu dự án mới khi chưa quyết toán xong dự án đã thực hiện

Đó là chỉ đạo của UBND TP.HCM đối với các Sở, ngành và các cơ quan liên quan về việc phối hợp tiến hành rà soát tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện của các dự án, công trình đã và đang triển khai trên địa bàn Thành phố.

Đó là chỉ đạo của UBND TP.HCM đối với các Sở, ngành và các cơ quan liên quan về việc phối hợp tiến hành rà soát tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện của các dự án, công trình đã và đang triển khai trên địa bàn Thành phố. 

 

Cụ thể, UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính làm đầu mối trong việc đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các dự án trọng điểm, công trình phòng chống lụt bão, các dự án kết cấu hạ tầng giao thông. Đối với các công trình có khối lượng hoàn thành, UBND Thành phố chỉ đạo cần khẩn trương hoàn tất hồ sơ để nghiệm thu và thực hiện thủ tục giải ngân nhanh. Đối với các công trình chậm triển khai hoặc đạt tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 30%), Thành phố sẽ xem xét việc điều chuyển vốn đầu tư sang các công trình, dự án cấp bách, có khối lượng hoàn thành trong năm 2012 và sẽ có biện pháp xử lý đối với những dự án chậm tiến độ.

 

UBND TP.HCM cũng yêu cầu  các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng đến nay chưa thực hiện quyết toán vốn đầu tư, tập trung chỉ đạo công tác lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án, công trình hoàn thành theo đúng quy định. 

Nguyên Minh

 

ngocthanh