Không chỉ định thầu lựa chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc – Nam

(BĐT) - Tại cuộc họp về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 tổ chức ngày 11/1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh yêu cầu không chỉ định mà đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch để lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực triển khai Dự án.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã báo cáo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận một số đề xuất trong giai đoạn chuẩn bị các dự án.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, Quốc hội đã giao Chính phủ xây dựng cơ chế huy động nguồn lực tham gia đầu tư Dự án, vì vậy cần sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết để triển khai Dự án, bảo đảm tiến độ cơ bản hoàn thành Dự án vào năm 2021. Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành sớm có ý kiến về nội dung cơ chế, trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ GTVT hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết, trình Chính phủ xem xét, thông qua tại kỳ họp tới.              

Quang Minh