Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu C2 dự án Xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu C2 “Dịch vụ tư vấn giám sát môi trường độc lập” thuộc dự án Xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu C2 “Dịch vụ tư vấn giám sát môi trường độc lập” thuộc dự án Xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. 

 

Theo Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu trúng thầu Gói thầu C2 là Viện Khoa học môi trường và phát triển TP.HCM, với giá trúng thầu là 159.253,4 USD (Giá trị này đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định và 10% dự phòng phí). 

 

Gói thầu C2 “Dịch vụ tư vấn giám sát môi trường độc lập” có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu cạnh tranh quốc tế tuyển chọn tư vấn dựa trên cơ sở năng lực tư vấn (CQS) theo quy định của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Gói thầu có giá 0,2 triệu USD; tương đương 3,9 tỷ đồng (Giá trị này đã bao gồm thuế VAT, chưa có dự phòng) và được thực hiện trong thời gian 4 năm.

H.V

ngocthanh