Hủy thầu gói “HSMT chỉ dành cho hàng ngoại”

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An (Ban QLDA) vừa có văn bản gửi các nhà thầu về việc hủy thầu Gói thầu số 01: Trang thiết bị (thang máy, thang cuốn, máy phát điện) thuộc Công trình Trung tâm Thương mại dịch vụ Kiến Tường. 
Hủy thầu gói “HSMT chỉ dành cho hàng ngoại”

Lý do hủy thầu theo Ban QLDA là do một số điều khoản nêu trong HSMT chưa phù hợp nên cần xem xét, điều chỉnh để HSMT chặt chẽ hơn.

Cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường, khi Bên mời thầu hoàn chỉnh HSMT sẽ tổ chức đấu thầu lại gói thầu này và sẽ thông báo trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bên mời thầu sẽ hoàn trả chi phí mua HSMT cho các nhà thầu. Đơn vị tư vấn, Công ty CP Đầu tư - Tư vấn xây dựng Trường Sơn, cũng sẽ đăng thông báo hủy thầu trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Gói thầu số 01: Trang thiết bị (thang máy, thang cuốn, máy phát điện) thuộc Công trình Trung tâm Thương mại dịch vụ Kiến Tường là gói thầu mà Báo Đấu thầu đã có bài phản ánh trên số báo 246 ra ngày 23/12/2016. Cụ thể, bài viết “Long An: HSMT chỉ dành cho hàng ngoại?” phản ánh về một số tiêu chí nêu trong HSMT có tính phân biệt đối xử nghiêm trọng với hàng hóa trong nước sản xuất được.

Theo các nhà thầu, việc hủy thầu với lý do có sơ suất trong một số điều khoản của HSMT cho thấy chủ đầu tư đã nhìn nhận đúng vấn đề và dám sửa sai. Các nhà thầu cho biết, sẽ tiếp tục tham gia đấu thầu gói thầu này khi Bên mời thầu hoàn thành việc điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp của HSMT.

Văn Huyền

Tin liên quan