Hủy thầu do nhà thầu không đồng ý gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu

(BĐT) - Tổng công ty Điện lực miền Trung (bên mời thầu) vừa thông báo hủy thầu và sẽ tổ chức đấu thầu lại Gói thầu CPC-KfW3.1chung - G04 Cung cấp và vận chuyển cột thép thuộc Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - KfW3 - Giai đoạn 2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá gói thầu là 84,749 tỷ đồng. Lý do hủy thầu được bên mời thầu công bố là do các nhà thầu không đồng ý gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu và bảo lãnh dự thầu.

Thông tin với phóng viên Báo Đấu thầu về lý do hủy thầu, một cán bộ của bên mời thầu cho biết, sau khi Gói thầu được tiến hành đóng thầu vào ngày 30/11/2018, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã có danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Do sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Đức nên Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Gói thầu phải gửi lấy ý kiến của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Sau đó, KfW đã có Thư không phản đối ngày 26/4/2019 về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Ngày 4/5/2019, Tổng công ty Điện lực miền Trung có Quyết định số 3706/QĐ-EVNCPC phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu này. Tuy nhiên, do trình tự thủ tục của Gói thầu gồm: đánh giá hồ sơ dự thầu, gửi thư lấy ý kiến của nhà tài trợ… kéo dài khiến thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu và bảo lãnh dự thầu của các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật không còn bảo đảm.

Do đó, bên mời thầu đã đề nghị các nhà thầu trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Gói thầu gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu và bảo lãnh dự thầu, tuy nhiên các nhà thầu không đồng ý.

Tổng công ty Điện lực miền Trung sau đó đã đề xuất hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu nêu trên. Việc hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại đã nhận được Thư không phản đối ngày 21/5/2019 của KfW.

Trần Kiên