Huy động hơn 11.000 tỷ đồng TPCP trong tháng 3

(BĐT) - Tháng 3/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 11 phiên đấu thầu, huy động hơn 11.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP), tăng 10% so với tháng 2/2018.
Huy động hơn 11.000 tỷ đồng TPCP trong tháng 3

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 2,93 - 2,97%/năm, 7 năm là 3,4%/năm, 15 năm là 4,40%/năm, 20 năm là 5,10%/năm, 30 năm trong khoảng 5,39 - 5,42%/năm. So với tháng 2/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm đối với kỳ hạn 5 năm (giảm 0,08%/năm), 15 năm (giảm 0,12%/năm), giữ nguyên tại kỳ hạn 7 năm.

Trên thị trường thứ cấp, tháng 3/2018, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 122.000 tỷ đồng, tăng 65% về giá trị so với tháng 2/2018. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 1,42 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 148.800 tỷ đồng, tăng 77,5% về giá trị so với tháng 2/2018.      

Hoàng Việt