Hoàn thành 62,4% kế hoạch huy động TPCP

(BĐT) - Ngày 1/11, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).
Hoàn thành 62,4% kế hoạch huy động TPCP

Kết quả, huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 4,85%/năm, cao hơn 0,02% so với phiên ngày 25/10/2017. Phiên đấu thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 150 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia và huy động được 34 tỷ đồng. Huy động được 295 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5,42%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên ngày 25/10/2017. Phiên đấu thầu cũng huy động được 350 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 6,10%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/9/2017).

Kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công hơn 156.268 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX. Như vậy, tính từ đầu năm đã hoàn thành 62,4% kế hoạch huy động TPCP.

Hoàng Việt