Hòa Bình: Thường xuyên phổ biến, quán triệt việc thực hiện pháp luật về đấu thầu

Đánh giá hiệu quả công tác đấu thầu đối với hoạt động đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại địa bàn tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cho biết, bên cạnh việc tiết kiệm cho ngân sách nhà nước,

Đánh giá hiệu quả công tác đấu thầu đối với hoạt động đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại địa bàn tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cho biết, bên cạnh việc tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, công tác đấu thầu còn tạo được tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong việc lựa chọn nhà thầu; giúp lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

 

Về tình hình triển khai công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thời gian qua, ông Bùi Văn khánh đánh giá: Nhìn chung, trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện tốt công tác đấu thầu theo đúng trình tự, thủ tục quy định; công tác đấu thầu đã đi vào nề nếp với chất lượng ngày càng cao. 

 

Trong thời gian qua, hoạt động đấu thầu đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng đối với hoạt động đầu tư, sử dụng vốn nhà nước. Từ năm 2010 - 2013, tổng số gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước cho mục tiêu đầu tư phát triển là 3.639 gói thầu, trong đó có 831 gói thầu mua sắm tài sản sử dụng vốn nhà nước. Tổng giá trị các gói thầu là 5.239,436 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu là 5.227,347 tỷ đồng. Như vậy, qua triển khai công tác đấu thầu, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 12,089 tỷ đồng.

 

Để đạt được những kết quả trên, theo ông Bùi Văn Khánh, là do công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện pháp luật về đấu thầu được thực hiện rộng rãi trên địa bàn Tỉnh, giúp các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn rút ngắn thời gian lập và thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu; cải thiện chất lượng của HSMT. UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và một số trung tâm đào tạo mở các lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cho các cán bộ làm công tác xây dựng cơ bản thuộc các Sở, ngành và các phòng chuyên môn thuộc huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình. Trong các hội nghị giao ban sản xuất hàng quý của Tỉnh, Tỉnh đã lồng ghép việc phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đồng thời hướng dẫn các quy trình, thủ tục trong đấu thầu cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn xây dựng.

 

Tuy nhiên, công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Theo ông Bùi Văn Khánh, tính chuyên nghiệp về đấu thầu còn chưa cao, thiếu đồng đều, công tác theo dõi, phát hiện sai sót, tiêu cực còn bất cập. Bên cạnh đó, năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, đặc biệt là chủ đầu tư ở cấp xã thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục vẫn bộc lộ sự lúng túng trong cách xử lý những việc liên quan đến đấu thầu và quá trình tổ chức thực hiện, điều này làm ảnh hưởng tới tiến độ đấu thầu. Việc nắm bắt các quy định của pháp luật về đấu thầu còn hạn chế, chưa kịp thời. Các chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm việc báo cáo công tác đấu thầu.

 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tỉnh Hòa Bình đã đưa ra những giải pháp cụ thể như: tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời uốn nắn, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong đấu thầu nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu thầu; áp dụng triệt để các nội dung hướng dẫn trong các mẫu về đấu thầu; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đấu thầu trong Tỉnh; mở các hội nghị, hội thảo chuyên đề về đấu thầu...

Lê Xuân

 

 

 

ngocthanh