Hòa Bình lựa chọn nhà đầu tư cho Khu nhà ở Suối Sếu

(BĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình đang tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước (không áp dụng sơ tuyển) để lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án Khu nhà ở Suối Sếu, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng mức đầu tư hơn 13,5 tỷ đồng.

Dự án có chi phí xây dựng gần 6,7 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 3,1 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. Để được thực hiện Dự án, nhà đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các chi phí khác.   

Tuấn Dũng