Hòa Bình: Gọi đầu tư khu tái định cư gần 120 tỷ đồng

(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước (không sơ tuyển) để lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư, tái định cư Suối Đúng, phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình. 
Thành phố Hòa Bình. Ảnh Internet
Thành phố Hòa Bình. Ảnh Internet

Phương thức lựa chọn nhà đầu tư của Dự án là một giai đoạn hai túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng. Nhà đầu tư trúng thầu sẽ tự huy động vốn để thực hiện Dự án.

Tổng mức đầu tư Dự án là khoảng 119,519 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 17,583 tỷ đồng; chi phí nộp tiền sử dụng đất khoảng 13 tỷ đồng và chi phí xây dựng, tư vấn, thiết bị cùng các chi phí khác là 88,936 tỷ đồng. 

Lê Xuân