Hòa Bình: Đấu thầu quốc tế dự án 380 tỷ đồng

(BĐT) - Theo thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình, hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Khu nhà đô thị mới và dịch vụ cộng đồng xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình sẽ được phát hành rộng rãi từ ngày 28/2/2018 đến 30/3/2018.

Dự án nêu trên có tổng chi phí thực hiện 380 tỷ đồng, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, với diện tích sử dụng đất là 48,15 ha. Mục tiêu của Dự án là xây dựng một khu đô thị kết hợp dịch vụ cộng đồng, nghỉ dưỡng cao cấp đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối với các dự án đã có tại địa phương.  

Khánh Ngọc