Hồ sơ mời thầu cần đưa ra yêu cầu phù hợp để không hạn chế cạnh tranh

Một số tiêu chí trong Hồ sơ mời thầu (HSMT) gây băn khoăn cho nhà thầu là thực trạng diễn ra tại gói thầu “Thi công xây dựng các hạng mục: nhà làm việc; nhà thường trực; nhà để xe; bể nước ngầm; trạm bơm; trạm điện...

Một số tiêu chí trong Hồ sơ mời thầu (HSMT) gây băn khoăn cho nhà thầu là thực trạng diễn ra tại gói thầu “Thi công xây dựng các hạng mục: nhà làm việc; nhà thường trực; nhà để xe; bể nước ngầm; trạm bơm; trạm điện; kè đá, cổng, hàng rào, biển hiệu; sân, đường, bồn hoa; hệ thống điện ngoài nhà; hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; phá dỡ công trình cũ thuộc dự án Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

IMG

Ảnh: Nhã Chi

Theo phản ánh của các nhà thầu tham gia đấu thầu thời gian vừa qua, Chủ đầu tư (Cục Thuế tỉnh Hải Dương) đã đưa ra các yêu cầu về số lượng hợp đồng xây lắp tương tự và doanh thu trung bình hàng năm không phù hợp với Thông tư số 01/2010/TT-BKH (mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban hành.

 

Cụ thể: HSMT gói thầu trên đưa ra yêu cầu về kinh nghiệm đối với nhà thầu độc lập là “Từ năm 2009 đến hết năm 2012 là nhà thầu chính đã hoặc đang thi công >= 05 công trình xây dựng dân dụng tương tự có kết cấu móng cọc bê tông cốt thép và giá trị mỗi hợp đồng >= 10 tỷ đồng" (Mục 2, Chương III, HSMT).

 

Bên cạnh đó, trong HSMT của gói thầu trên, Chủ đầu tư cũng đưa ra tiêu chí: "Doanh thu xây lắp của nhà thầu trong 3 năm (2009, 2010, 2011) tính trung bình mỗi năm đạt từ 55 tỷ đồng trở lên. Đối với nhà thầu liên danh: Thành viên chính phải có doanh thu trung bình mỗi năm >= 40 tỷ đồng, từng thành viên trong liên danh phải có doanh thu trung bình mỗi năm >= 15 tỷ đồng." (Mục 2, Chương III, HSMT).

 

Theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BKH thì việc xây dựng HSMT cần căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. Thông thường, từ 1 - 3 hợp đồng tương tự.

 

Ngày 1/3/2013, Chủ đầu tư đã tiến hành đóng, mở thầu gói thầu trên, có 3 nhà thầu đến nộp hồ sơ dự thầu đúng quy định, giá dự thầu (sau giảm giá) và thời gian thực hiện hợp đồng của các nhà thầu lần lượt như sau: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam là 20.403.056.000 đồng, thời gian thi công 480 ngày; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng dân dụng Hà Nội là 21.209.599.000 đồng, thời gian thi công 499 ngày; Xí nghiệp Thương mại - Du lịch và Xây dựng 27 - 7 Hải Dương là 18.225.872.000 đồng, thời gian thi công là 470 ngày.

Cũng theo Thông tư số 01/2010/TT-BKH, đối với yêu cầu về doanh thu, thời gian yêu cầu thông thường là 3 năm; cách tính toán thông thường về yêu cầu doanh thu trung bình hàng năm như sau: Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k; thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này từ 1,5 đến 2 (theo Chương III, Thông tư số 01/2010/TT-BKH quy định về tiêu chuẩn đánh giá và xác định giá đánh giá). Như vậy, với giá của gói thầu trên là 21.224.047.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 500 ngày (khoảng 1,4 năm) và hệ số k = 2 thì yêu cầu tối thiểu mức doanh thu trung bình hàng năm khoảng 30 tỷ đồng là phù hợp.

 

Các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu trên cho rằng, việc một số nội dung mời thầu không nhất quán, không đúng các văn bản pháp luật về đấu thầu đã làm mất đi tính cạnh tranh lành mạnh và sự bình đẳng giữa các nhà thầu. Bên cạnh đó, việc Chủ đầu tư đưa ra các tiêu chí nêu trên trong HSMT đã hạn chế sự tham gia của một số nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu thực sự.

H.Nguyên - T.Tuyết

trungnam