Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2019

(BĐT) - Hội Truyền thông số Việt Nam vừa tổ chức Họp báo Công bố trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2019. Theo đó, 50 đơn vị có giải pháp xuất sắc nhất trong chuyển đổi số đã được chọn để trao giải thưởng. Đáng chú ý, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã nhận được giải thưởng về chuyển đổi số của cơ quan nhà nước. 
50 đơn vị có giải pháp xuất sắc nhất trong chuyển đổi số được chọn trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2019
50 đơn vị có giải pháp xuất sắc nhất trong chuyển đổi số được chọn trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2019

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2019 là năm thứ 2 được tổ chức để tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tựu, đóng góp giá trị cho sự phát triển công nghệ số, góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số quốc gia.

Năm 2019, Giải thưởng được phát động từ tháng 3/2019 và đã nhận được 245 hồ sơ dự thi. Các hồ sơ dự thi được đánh giá theo các tiêu chí: tính năng/chức năng của sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ, bảo mật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ; sự nổi trội của sản phẩm so với các dịch vụ khác trên thị trường; tiềm năng ứng dụng; nhân sự và mức đầu tư cho ICT…

Sau 2 vòng sơ và chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 50 đơn vị với các giải pháp xuất sắc nhất để trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2019. Giải thưởng được chia làm 4 hạng mục: doanh nghiệp chuyển đổi số; chuyển đổi số của cơ quan nhà nước; sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ số; thu hẹp về khoảng cách số.

Tại hạng mục chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã nhận được giải thưởng về chuyển đổi số của cơ quan nhà nước. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống trực tuyến được cơ quan quản lý nhà nước (Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) quản lý và vận hành về hoạt động đấu thầu, mua sắm chính phủ. Hệ thống hướng tới mục tiêu công khai, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu thông qua việc thúc đẩy triển khai đấu thầu qua mạng.

Hải Bình