Hậu Giang quyết tâm triển khai đấu thầu thuốc tập trung

(BĐT) - Theo đánh giá của UBND tỉnh Hậu Giang, năm 2017, Hậu Giang đã triển khai thực hiện đấu thầu thuốc theo đúng quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, kết quả đấu thầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh chưa cao, nguyên nhân là do các cơ sở này còn chủ quan, chưa khẩn trương trong tổ chức lựa chọn nhà thầu; việc xây dựng kế hoạch, dự trù số lượng thuốc sử dụng chưa sát với nhu cầu thực tế, dẫn đến điều chỉnh, bổ sung nhiều lần. Mặt khác, do đây là năm đầu tiên triển khai đấu thầu thuốc theo quy định mới nên các cơ sở khám, chữa bệnh còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm; công tác phối hợp giữa Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh với Bảo hiểm Xã hội tỉnh mất nhiều thời gian trong khâu thẩm định giá và công nhận trúng thầu; một số mặt hàng thuốc, hóa chất, vật tư y tế sử dụng với số lượng ít nên không có nhà thầu tham gia hoặc tham gia với giá cao nên vượt giá kế hoạch…

Để đảm bảo cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế kịp thời cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn Tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương đề xuất phương án triển khai công tác đấu thầu thuốc năm 2018 theo hướng tập trung tại Sở Y tế; nhanh chóng xây dựng Danh mục đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2018.      

Hải An