Hậu Giang gia hạn kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc năm 2014

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định gia hạn kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cho các cơ sở y tế trên địa bàn năm 2014. Trước đó, Sở Y tế Hậu Giang đã có tờ trình gửi UBND Tỉnh về việc xin gia hạn kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định gia hạn kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cho các cơ sở y tế trên địa bàn năm 2014. Trước đó, Sở Y tế Hậu Giang đã có tờ trình gửi UBND Tỉnh về việc xin gia hạn kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao. 

 

UBND tỉnh Hậu Giang đã thống nhất chủ trương gia hạn kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tỉnh năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2015. Đồng thời, UBND tỉnh Hậu Giang cũng giao Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tính toán, quyết định số lượng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cần mua, đảm bảo sát với nhu cầu thực tế, đủ dùng trong thời gian gia hạn nêu trên. Cụ thể, về danh mục các mặt hàng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cần mua phải là mặt hàng nằm trong danh mục kèm theo các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2014.  Về đơn giá, các mặt hàng cần mua trong thời gian gia hạn không được cao hơn đơn giá trúng thầu đã được phê duyệt năm 2014.

 V.Huyền

 

ngocthanh