Hậu Giang chấn chỉnh việc sử dụng hàng Việt trong đấu thầu

(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản yêu cầu tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước sản xuất được trong công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về nội dung này.
UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các đơn vị tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên
UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các đơn vị tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, văn bản của UBND tỉnh Hậu Giang được ban hành căn cứ vào Kết luận kiểm tra số 4804/BKHĐT-QLĐT ngày 21/6/2016 của Bộ KH&ĐT về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu tại tỉnh Hậu Giang. Theo đó, nhằm tăng cường việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất được trong nước trong công tác đấu thầu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Giám đốc Sở, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư; Tổng giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, sai sót theo tinh thần nội dung Kết luận kiểm tra số 4804/BKHĐT-QLĐT của Bộ KH&ĐT. Bên cạnh đó, đề xuất giải pháp khắc phục các sai sót đối với các gói thầu được kiểm tra, tiếp tục rà soát và đề ra giải pháp khắc phục ngay đối với các gói thầu đang triển khai để tránh rủi ro cho việc thực hiện, đồng thời rút kinh nghiệm đối với các gói thầu tiếp theo.

UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung Kết luận kiểm tra số 4804/BKHĐT-QLĐT của Bộ KH&ĐT để tránh không lặp lại các tồn tại, sai sót tại Kết luận. Đồng thời, tăng cường hơn nữa việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu tại đơn vị; cam kết sẽ tăng cường công tác tổ chức tập huấn, đào tạo về đấu thầu để cập nhật, nâng cao các kiến thức mới, chuyên sâu cho cán bộ làm công tác quản lý đấu thầu.

Văn Huyền