Hàn Quốc tài trợ 100 triệu USD để cải tạo cầu yếu, cầu kết nối quốc lộ

Danh mục dự án Tín dụng ngành cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ, sử dụng vốn vay ưu đãi do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Danh mục dự án Tín dụng ngành cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ, sử dụng vốn vay ưu đãi do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Mục tiêu và kết quả chủ yếu của Dự án là xây mới, nâng cấp khoảng 60 cầu yếu, cầu kết nối trên các hệ thống đường quốc lộ trong phạm vi cả nước nhằm bảo đảm tính kết nối đồng bộ, nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới đường bộ; qua đó tăng cường khả năng liên kết giữa các tỉnh và các vùng kinh tế; giảm chi phí vận tải hàng hóa và hành khách, góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội nói chung. 

 

Về kinh phí thực hiện Dự án, vốn vay ODA ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc khoảng 100 triệu USD; vốn đối ứng trong nước khoảng 638 tỷ đồng (tương đương 30 triệu USD). Dự án được thực hiện trong thời gian 4 năm, tính từ khi Bộ Giao thông vận tải hoàn thành các thủ tục phê duyệt Dự án.

 Minh Hiếu

ngocthanh