Hàn Quốc hỗ trợ DNNVV Việt Nam tham gia thị trường mua sắm công

(BĐT) - Ngày 8/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý đấu thầu (PPA) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đối tác là Tổng cục Mua sắm công Hàn Quốc (PPS), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KeximBank) và Trung tâm Thương mại quốc tế của WTO (ICT/WTO) đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Tăng cường năng lực của cán bộ làm công tác đấu thầu tại Việt Nam và của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam tham gia thị trường mua sắm công”.
Lễ ký kết biên bản triển khai Dự án giữa Cục Quản lý đấu thầu và các đối tác. Ảnh: Lê Tiên
Lễ ký kết biên bản triển khai Dự án giữa Cục Quản lý đấu thầu và các đối tác. Ảnh: Lê Tiên

Mục đích của Dự án là tăng cường hiểu biết của chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu Việt Nam về thực tiễn đấu thầu trên thế giới thông qua hoạt động chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc xây dựng và phát triển hệ thống mua sắm công.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu cho biết, hiện khối DNNVV của Việt Nam chiếm tỷ lệ rất lớn trong cộng đồng DN. Chính phủ Việt Nam rất quan tâm và có nhiều hỗ trợ nhằm khuyến khích khối DN này tham gia mạnh mẽ hơn vào thi trường, trong đó có thị trường mua sắm công. Tuy nhiên, các DNNVV có những hạn chế nhất định về kiến thức pháp luật trong việc tham gia vào thị trường. Do đó, Dự án của Hàn Quốc hỗ trợ cho Việt Nam với mục đích tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức, hiểu biết và thúc đẩy khối DNNVV tham gia thị trường mua sắm công của Chính phủ là ý tưởng rất đáng thực hiện. Thông qua dự án này, các cán bộ và DNNVV Việt Nam có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ PPS, cũng như sự hỗ trợ từ các đối tác Hàn Quốc.

 

 

Trần Tuyết