Hải Phòng: 420 tỷ đồng cải tạo đường Máng Nước

(BĐT) - UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 3 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Máng Nước từ chân cầu Bính nối với đường 359 tại thị trấn Núi Đèo huyện Thuỷ Nguyên.

Theo đó, UBND huyện Thủy Nguyên được giao làm chủ đầu tư. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là từ quý II/20107 - quý III/2018. Trong đó, quý II/2017 chỉ định thầu Gói thầu Bảo hiểm công trình; đấu thầu rộng rãi Gói thầu Thi công xây dựng tuyến đường và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Đến quý III/2018, đấu thầu rộng rãi Gói thầu Tư vấn kiểm toán quyết toán vốn dự án hoàn thành. Dự án có tổng mức đầu tư là 420,004 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng từ ngân sách Thành phố.    

Trần Nam