Hải Dương sắp đấu thầu rộng rãi Khu dân cư Quán Thánh

(BĐT) - Từ ngày 9/4 - 10/6/2018, Phòng Quản lý đô thị - UBND TP. Hải Dương sẽ phát hành hồ sơ mời thầu Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện hơn 163,3 tỷ đồng. Diện tích đất sử dụng cho Dự án là 13.851 m2.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng mới các công trình, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh, khai thác hiệu quả quỹ đất, giải quyết nhu cầu về chỗ ở và nâng cao chất lượng môi trường sống, tạo nguồn vốn cho ngân sách và làm cơ sở cho việc quản lý, đầu tư xây dựng công trình.         

Bích Thảo