Hà Tĩnh đấu thầu 6 gói thầu mua thuốc hơn 460 tỷ đồng

(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu mua thuốc thuộc Dự án Cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 (cung cấp từ tháng 1/2020 đến hết tháng 12/2020) với tổng dự toán 460,377 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án sử dụng vốn là nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác của các cơ sở y tế trong tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, trong tháng 9/2019, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh sẽ đấu thầu rộng rãi các gói thầu: Gói thầu Cung cấp thuốc generic (giá gói thầu 331,785 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu 33 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (giá gói thầu 66,813 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp dược liệu (giá gói thầu 10,89 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp vị thuốc cổ truyền (giá gói thầu 16,94 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp thuốc phóng xạ và chất đánh dấu (giá gói thầu 0,84 tỷ đồng).

 

Bích Thảo