Hà Tĩnh: 72% gói thầu được chỉ định thầu

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết, năm 2018, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 1.781 gói thầu sử dụng vốn nhà nước, với tổng giá gói thầu 4.723 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 4.668 tỷ đồng, chênh lệch giảm 55 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu 1,16%.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong số 1.781 gói thầu nêu trên, có 1.287 gói thầu được chỉ định thầu (chiếm tỷ lệ 72% tổng số gói thầu); có 374 gói thầu đấu thầu rộng rãi (chiếm tỷ lệ 20%); số gói thầu còn lại áp dụng các hình thức chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng.

Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, năm 2018, tỉnh Hà Tĩnh có 301 gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, với tổng giá gói thầu là 1.378 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 1.295 tỷ đồng, tiết kiệm khoảng 83 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 6%.

Năm 2018, Hà Tĩnh cũng đã lựa chọn nhà thầu cho 109 gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ, với tổng giá gói thầu hơn 471 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu gần 461 tỷ đồng, tiết kiệm qua đấu thầu hơn 10 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,2%.         

Khánh Ngọc