Hà Nội: Vẫn tắc tại 5 gói thầu thuộc Dự án Thoát nước

(BĐT) - Đến thời điểm này, vẫn còn 5 gói thầu thuộc Dự án Thoát nước cải thiện môi trường TP. Hà Nội giai đoạn 2 chưa hoàn thành. Nguyên nhân là do còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thay đổi quy trình thực hiện,… làm gián đoạn và kéo dài thời gian thi công Dự án.

Dự án Thoát nước cải thiện môi trường TP. Hà Nội giai đoạn 2 có tổng số 16 gói thầu. Đến nay, 11 gói thầu thuộc Dự án đã hoàn thành công tác thi công và bàn giao cho đơn vị quản lý, đưa vào vận hành sử dụng. Đây là dự án trọng điểm của Thủ đô có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 6.000 tỷ đồng.     

Việt Anh