Hà Nội phấn đấu đăng tải trên mạng 100% KHĐT, thông báo mời thầu

Triển khai Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2012 - 2015 của UBND thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin...

Triển khai Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2012 - 2015 của UBND thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử Thủ đô đạt mức 3. Theo đó, Hà Nội sẽ ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, để hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

 

Đặc biệt, Sở TT&TT Hà Nội đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp như sau: 100% Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có cổng thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin và các dịch vụ công trực tuyến theo quy định; 100% Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 50% UBND cấp xã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 100% các chi cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử; 80% số hồ sơ kê khai thuế của doanh nghiệp, 30% số hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, cấp Giấy đăng ký mới xe ô tô, cấp Giấy phép lái xe của người dân và doanh nghiệp được thực hiện qua mạng; 100% kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, kết quả đấu thầu, danh sách nhà thầu tham gia được đăng tải trên mạng.

 

Nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2012 - 2015 là 894,3 tỷ đồng. Sở TT&TT Hà Nội cho rằng, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp hầu hết các dịch vụ công trực tuyến mức 2 và dịch vụ công cơ bản ở mức 3 là nền tảng cho sự công khai, minh bạch góp phần thúc đẩy hiệu quả cho công cuộc cải cách hành chính.

Khánh Vinh

 

trungnam