Hà Nam sắp đấu thầu dự án sử dụng đất 131 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Hà Nam vừa cho biết, trong quý IV này, Hà Nam sẽ thực hiện sơ tuyển rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án Xây dựng Khu thương mại dịch vụ và nhà ở Phố Cà, huyện Thanh Liêm. 

Phương thức sơ tuyển là 1 túi hồ sơ, địa điểm tổ chức sơ tuyển là Trụ sở Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam (bên mời thầu).

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, có tổng mức đầu tư hơn 131 tỷ đồng, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Dự kiến, thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018 - 2019.               

Tuấn Dũng