Gói thầu xây dựng cầu Long Vân 2 (Bình Định): Nhà thầu khiếu nại kéo dài

(BĐT) - Sau hơn 1 tháng gửi văn bản tới UBND tỉnh Bình Định (cơ quan nhà nước có thẩm quyền) về việc không đồng ý kết quả giải quyết kiến nghị của Chủ đầu tư tại Gói thầu Xây dựng cầu Long Vân 2, đến nay nhà thầu vẫn chưa nhận được phản hồi. 
Đã hơn 1 tháng, UBND Bình Định vẫn chưa phản hồi văn bản của nhà thầu về việc không đồng ý kết quả giải quyết kiến nghị của Chủ đầu tư tại Gói thầu Xây dựng cầu Long Vân 2. Ảnh: Quang Tuấn
Đã hơn 1 tháng, UBND Bình Định vẫn chưa phản hồi văn bản của nhà thầu về việc không đồng ý kết quả giải quyết kiến nghị của Chủ đầu tư tại Gói thầu Xây dựng cầu Long Vân 2. Ảnh: Quang Tuấn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) mới đây cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định xem xét, giải quyết thấu đáo, khách quan, tránh để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Tuy nhiên, mọi việc dường như vẫn chìm vào im lặng.

Quy định 5 ngày, hơn 1 tháng vẫn chưa trả lời?

Ngày 28/12/2017, Bộ KH&ĐT có Văn bản số 10573/BKHĐT-QLĐT về kiến nghị kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gửi UBND tỉnh Bình Định. Theo đó, ngày 8/12/2017, Bộ KH&ĐT nhận được văn bản của Công ty CP Đại Thiên Trường kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 Xây dựng cầu Long Vân 2 thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.639B (đường Tây tỉnh) đoạn Km113+00 - Km145+00, phân đoạn Km137+580 - Km143+787 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định (Chủ đầu tư) mời thầu.

Văn bản của Bộ KH&ĐT khẳng định, khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu đến chủ đầu tư, người có thẩm quyền hoặc khởi kiện ra Tòa án vào bất kỳ thời gian nào. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu. Người có thẩm quyền phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.

Nhà thầu kiến nghị cho biết, ngày 4/12/2017, đơn vị này đã có Văn bản số 224/2017/ĐTT-KHKT gửi UBND tỉnh Bình Định và Sở KH&ĐT Bình Định về việc không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị của Chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu ở địa phương này. Tuy nhiên,  đến nay đã hơn 1 tháng trôi qua và hơn 2 tuần kể từ ngày Bộ KH&ĐT có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định thì Nhà thầu vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía UBND tỉnh Bình Định. 

Kiến nghị của nhà thầu không được giải quyết thỏa đáng

Theo Thông báo số 1382/TB-BQLDA ngày 16/11/2017, Liên danh Công ty CP Đại Thiên Trường - Công ty TNHH An Nguyên bị loại vì không đáp ứng 4 yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng, thiết bị.

Trong các văn bản kiến nghị gửi Bên mời thầu và các cơ quan chức năng, Liên danh nhà thầu cho rằng, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Bên mời thầu là không khách quan, đưa ra các điều kiện hạn chế và cố tình loại bỏ nhà thầu.

Đại diện Nhà thầu kiến nghị cho biết, do Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng ở địa phương giải quyết kiến nghị không thỏa đáng nên Nhà thầu phải kiến nghị lên các cơ quan nhà nước ở Trung ương.

Như Báo Đấu thầu đã phản ánh trong các số báo trước, Nhà thầu đã kiến nghị đầy đủ đến Chủ đầu tư, các cơ quan chức năng ở Bình Định nhưng kết quả giải quyết kiến nghị của các cơ quan này không làm Nhà thầu “tâm phục khẩu phục”.

Sở KH&ĐT Bình Định đã không xem xét, giải quyết Đơn kiến nghị ngày 21/11/2017 của Nhà thầu với lý do Nhà thầu chưa nộp chi phí giải quyết kiến nghị cho Bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn theo quy định tại Khoản 5 Điều 118 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Nhà thầu cho rằng, lý do này là không thỏa đáng, là né tránh việc giải quyết kiến nghị của nhà thầu vì sau khi nộp đơn kiến nghị, Nhà thầu không nhận được bất kỳ văn bản nào của Sở KH&ĐT Bình Định thông báo về việc nộp chi phí giải quyết kiến nghị, giá trị nộp bao nhiêu và nộp cho ai.

Hành trình kiến nghị của Nhà thầu đến nay vẫn chưa kết thúc vì các cơ quan chức năng ở Bình Định chưa phản hồi về nội dung kiến nghị hoặc Nhà thầu không đồng ý kết quả giải quyết kiến nghị của các cơ quan chức năng ở địa phương này. 

Tuấn Dũng

Tin liên quan