Gói thầu Tư vấn chọn nhà đầu tư Dự án đốt rác phát điện chỉ có 1 HSDT

(BĐT) - Ngày 17/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã tiến hành đóng thầu Gói thầu Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư Dự án đốt rác phát điện công suất 1.000 tấn/ngày. 
Nhà máy đốt rác phát điện. Ảnh minh họa: Internet
Nhà máy đốt rác phát điện. Ảnh minh họa: Internet

Đến thời điểm đóng thầu, duy nhất có Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) theo đúng quy định. Trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), Bên mời thầu đã phát hành hơn 10 bộ HSMT. Tuy nhiên, do đến thời điểm đóng thầu chỉ có 1 nhà thầu nộp HSDT nên Bên mời thầu đã xin ý kiến Chủ đầu tư để tiếp tục gia hạn việc phát hành HSMT.

“Để giúp TP.HCM lựa chọn được nhà đầu tư đủ năng lực nhất xây dựng nhà máy đốt rác phát điện theo công nghệ mới, chúng tôi sẽ gia hạn phát hành HSMT đến đầu tháng 11/2018”, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết.

Văn Huyền