Gói thầu Thi công hạ tầng bến xe ở Long An: Nhiều sai sót trong HSMT

(BĐT) - Sau khi Báo Đấu thầu đăng tải bài viết “Đấu thầu hạ tầng bến xe ở Long An: Dấu hỏi về hợp đồng tương tự”, UBND tỉnh Long An đã có văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) kiểm tra Gói thầu Thi công hạng mục san nền thuộc Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bến xe - Dân cư Kiến Tường. 
Gói thầu Thi công hạng mục san nền do Trung tâm Phát triển quỹ đất Long An làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Ảnh: Tường Lâm
Gói thầu Thi công hạng mục san nền do Trung tâm Phát triển quỹ đất Long An làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Ảnh: Tường Lâm

Qua kiểm tra quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu trên, Sở KH&ĐT Long An khẳng định, hồ sơ mời thầu (HSMT) lập sai là do lỗi của Chủ đầu tư và Bên mời thầu.

HSMT làm hạn chế nhà thầu

Như Báo Đấu thầu đã đưa tin, Gói thầu Thi công hạng mục san nền do Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) Long An làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Tài Phát Đạt – Công ty TNHH Hiệp Lực Tân An, với giá trúng thầu 47.124 triệu đồng (giá gói thầu 47.611 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1% thông qua đấu thầu rộng rãi).

Kết quả kiểm tra của Sở KH&ĐT Long An cho thấy, HSMT của gói thầu trên có một số hạn chế. Cụ thể, Mục 4 Chương 1 Chỉ dẫn nhà thầu (trang 10 của HSMT) quy định tư cách hợp lệ của nhà thầu “nhà thầu phải có hầm đất khai thác tại thị xã Kiến Tường và các huyện lân cận trong phạm vi 10 km” và “nhà thầu phải có giấy phép khai thác hầm đất còn trữ lượng 30% trở lên so với khối lượng san lấp của gói thầu”. Quy định này được lập lại tiêu chí đánh giá năng lực của nhà thầu (Mục 5 - trang 41 của HSMT) và Mục 3 Chương 3 Tiêu chuẩn kỹ thuật chấm điểm mức độ đáp ứng yêu cầu vật tư (Bảng chấm điểm giải pháp kỹ thuật trang 44 của HSMT). Sở KH&ĐT Long An khẳng định, việc Trung tâm PTQĐ Long An đưa ra yêu cầu như trên về tư cách hợp lệ của nhà thầu sẽ hạn chế những nhà thầu có hầm đất ngoài phạm vi 10 km, trái với quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT là “không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”.

Bên cạnh đó, Khoản 4 Mục 2.1 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp (trang 36 của HSMT) quy định: số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh)… là chưa phù hợp với quy định của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, cụ thể là thiếu nhà thầu phụ. 

HSMT lập không đúng với quy định

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, trang 36 của HSMT quy định: “nhà thầu đã thực hiện hoàn thành 1 hợp đồng san lấp mặt bằng có giá trị từ 35 tỷ đồng trong vòng 5 năm gần đây (tính từ năm 2012 - 2017) hoặc có 3 hợp đồng san lấp mặt bằng có tổng 3 hợp đồng có giá trị từ 35 tỷ đồng trở lên” là chưa phù hợp với quy định tại Mẫu số 2 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT.

Sở KH&ĐT Long An cho biết, theo báo cáo của Chủ đầu tư thì HSMT không quy định “giá trị tối thiểu của hợp đồng” và số lượng hợp đồng lớn hơn 1 nhằm tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu tham gia đấu thầu vì thị xã Kiến Tường là thị xã mới thành lập năm 2013, không có nhà thầu lớn.

Sở KH&ĐT cho rằng, việc quy định hợp đồng tương tự không có định nghĩa kèm theo và quy định “hoặc có 3 hợp đồng san lấp mặt bằng có tổng ba hợp đồng có giá trị từ 35 tỷ đồng trở lên” là không đúng với quy định tại Mẫu số 2 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT. HSMT lập sai là do lỗi của Chủ đầu tư và Bên mời thầu. Tuy nhiên, việc Chủ đầu tư và Bên mời thầu đưa ra tiêu chí thấp hơn hướng dẫn nhằm gia tăng khả năng tham gia của các nhà thầu nhỏ có năng lực phù hợp.

Bên cạnh đó, Sở KH&ĐT Long An cũng chỉ ra một số thiếu sót khác của HSMT gói thầu trên như: quy định công nhân vận hành máy móc với số lượng lớn không cần thiết và yêu cầu phải có hợp đồng… là không hợp lý vì khi nhà thầu cung cấp các hồ sơ chứng minh khả năng huy động các thiết bị phục vụ công tác thi công thì “thiết bị phải gắn liền với người vận hành”. Thang điểm đánh giá của HSMT có một vài tiêu chí thừa vì đã được xét ở điều kiện tiên quyết như vị trí hầm đất, hợp đồng tương tự của nhà thầu… Phân phối điểm trong HSMT cũng không hợp lý (biện pháp tổ chức thi công bằng điểm với việc bảo hành, điểm an toàn PCCC – 5 điểm); quy định tỷ lệ điểm tối thiểu so với điểm tối đa không rõ ràng…

Từ kết quả kiểm tra, Sở KH&ĐT Long An kiến nghị UBND tỉnh Long An có văn bản phê bình, kiểm điểm trách nhiệm tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc tổ chức đấu thầu gói thầu trên theo quy định.

Tuấn Dũng

Tin liên quan