Gói thầu ở Tiểu Cần, Trà Vinh: Nhà thầu “phản pháo” Bên mời thầu

(BĐT) - Mặc dù đã nhận được phản hồi của bên mời thầu về những nghi vấn xung quanh Gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình Đường giao thông vào trung tâm cụm Sóc Cầu, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, nhưng phía nhà thầu vẫn không phục.
Nhà thầu Đại Việt không đồng tình về các lập luận do bên mời thầu đưa ra tại công văn trả lời
Nhà thầu Đại Việt không đồng tình về các lập luận do bên mời thầu đưa ra tại công văn trả lời

BMT giữ nguyên quan điểm, nhà thầu “phản pháo”

Trong công văn vừa gửi đến Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đại Việt (Nhà thầu Đại Việt) và các đơn vị liên quan về việc làm rõ hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 7 nêu trên, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần (BQLDA) cho biết, sau khi xem xét, đối chiếu HSMT với quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Báo cáo của đơn vị tư vấn lập HSMT, thì những kiến nghị của Nhà thầu Đại Việt là không xác đáng.

Cụ thể, Bên mời thầu (BMT) cho rằng, theo Điều 43 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thì, Gói thầu số 7 có các hạng mục thi công điện, cầu... và kho bãi tập kết xe máy, phương tiện, nhiên liệu phục vụ thi công rất dễ xảy ra cháy nổ trong quá trình làm việc, nên HSMT yêu cầu chỉ huy trưởng và các cán bộ còn lại phải có chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC là đương nhiên.

BMT cũng cho rằng, về nhân sự chủ chốt và công nhân lành nghề, tại Mục 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật yêu cầu sổ bảo hiểm xã hội và văn bản xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nhằm chứng minh các nhân sự này thuộc biên chế của nhà thầu là hợp lý.

Về chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 2 cho các nhân sự như chỉ huy trưởng, phụ trách thi công, giám sát thi công, cán bộ phụ trách lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, BMT cho rằng quy định như trong HSMT là phù hợp, nhằm đảm bảo công tác thi công, kiểm tra, thanh toán khối lượng chính xác. “Với tư cách là BMT, chúng tôi xin thông báo đến Nhà thầu Đại Việt được rõ và thực hiện hồ sơ dự thầu đúng theo HSMT được duyệt theo quy định”, ông Trang Hoàng Thuấn, Giám đốc BQLDA, nhấn mạnh.

“Phản pháo” lại những lập luận nêu trên của BMT, Nhà thầu Đại Việt cho rằng, ở Gói thầu số 7, hạng mục thi công điện ở trong công trình là không có. Đối với việc yêu cầu về sổ bảo hiểm xã hội và văn bản xác nhận, Nhà thầu Đại Việt yêu cầu BMT trích dẫn luật cụ thể để xem luật nào quy định nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu phải có bảo hiểm xã hội tối thiểu từ tháng 03/2015 đến tháng 07/2016 (18 tháng)?

Về chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 2, Nhà thầu Đại Việt cho rằng, căn cứ Điều 52 Nghị định 59/2015/NĐ-CP  hướng dẫn kỹ sư có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng như sau: “Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được chủ trì thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm: Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án; Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; Đo bóc khối lượng…”. Nhà thầu Đại Việt đặt câu hỏi: BMT hiểu như thế nào về kỹ sư định giá mà áp dụng trong trường hợp thi công? Nhà thầu Đại Việt đề nghị BMT giải thích rõ, có trích dẫn luật và không trả lời theo cảm tính. 

Bình luận của chuyên gia

Không đồng tình với lập luận của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần về HSMT Gói thầu số 7, Nhà thầu Đại Việt đề nghị Bên mời thầu giải thích rõ, có trích dẫn luật và không trả lời theo cảm tính.
Bình luận về các nội dung nêu trên, một số chuyên gia viện dẫn Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, trong HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Liên quan đến yêu cầu về nhân sự nêu trong HSMT, các chuyên gia viện dẫn Mục 1 Chương III Mẫu HSMT gói thầu xây lắp ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, một trong các nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu là nhân sự chủ chốt; căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng… và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt cho phù hợp.

Cụ thể hơn, một chuyên gia về đấu thầu cho rằng, trong Mẫu HSMT không có quy định về tiêu chí đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, mà chỉ yêu cầu nhà thầu kê khai nhân sự dự kiến huy động có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với vị trí đảm nhiệm, đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Đối với trường hợp trên, vị chuyên gia nói trên cho rằng,việc HSMT quy định nhân sự tham gia gói thầu phải là nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu phải có bảo hiểm xã hội tối thiểu từ tháng 03/2015 đến tháng 07/2016 là không cần thiết và có thể làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. HSMT chỉ cần quy định nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực đáp ứng các yêu cầu của gói thầu và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu, mà không bắt buộc nhân sự đó phải được chính nhà thầu đóng bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp này, nếu các nhân sự chủ chốt do nhà thầu đề xuất có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và sẵn sàng huy động để tham gia thực hiện gói thầu nếu nhà thầu trúng thầu thì được coi là đáp ứng yêu cầu về nội dung nhân sự chủ chốt. Trường hợp cần thiết, BMT có thể yêu cầu nhà thầu nộp các tài liệu như: hợp đồng lao động giữa nhà thầu với nhân sự chủ chốt, sổ bảo hiểm xã hội của nhân sự chủ chốt, hợp đồng với công ty cung cấp lao động (trong trường hợp nhà thầu sử dụng nhân sự chủ chốt của công ty cung cấp lao động)… để làm rõ, chứng minh khả năng huy động nhân sự chủ chốt của nhà thầu.

Ngô Ngãi

Tin liên quan