Gói thầu mua bò cái lai Sind ở Hòa Bình: Nhà thầu nghi ngại tính minh bạch

(BĐT) - Gói thầu số 03 Mua bò cái lai Sind trưởng thành thuộc Dự án Cải tạo và phát triển đàn bò thịt huyện Lương Sơn (Hòa Bình) gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 đã chọn xong nhà thầu. Song một nhà thầu đã gửi kiến nghị bày tỏ nghi ngại về chất lượng hồ sơ mời thầu cũng như kết quả lựa chọn nhà thầu.
Gói thầu số 03 Mua bò cái lai Sind trưởng thành có giá 6 tỷ đồng. Ảnh: Hoài Đức
Gói thầu số 03 Mua bò cái lai Sind trưởng thành có giá 6 tỷ đồng. Ảnh: Hoài Đức

Gói thầu nêu trên có giá 6 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án cải tạo và phát triển đàn bò tại 10 xã của huyện Lương Sơn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Nguồn vốn thực hiện Gói thầu từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn đối ứng của người chăn nuôi. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Tại văn bản kiến nghị, Nhà thầu cho rằng, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu nêu trên không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu. Cụ thể, khi yêu cầu về năng lực tài chính của nhà thầu, E-HSMT chỉ yêu cầu nhà thầu kê khai số liệu theo báo cáo tài chính từ năm 2017 - 2018. Trong khi đó, Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định ghi số năm yêu cầu, thông thường từ 3 - 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. “E-HSMT yêu cầu 2 năm, ít hơn 1 năm so với quy định tối thiểu”, Nhà thầu phản ánh và bày tỏ lo ngại, với yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm thấp như vậy, khó có thể chọn được nhà thầu tốt.

Trao đổi với Báo Đấu thầu chiều 20/2/2020, đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lương Sơn - đơn vị quản lý Dự án - khẳng định, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 03 tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Giải trình về kiến nghị của Nhà thầu, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Minh Vân - đơn vị tư vấn Gói thầu số 03 khẳng định, E-HSMT tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT. 

Theo đơn vị tư vấn, yêu cầu về kê khai số liệu tài chính 2 năm 2017 - 2018 của E-HSMT không vi phạm quy định về đấu thầu, bởi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn “thông thường từ 3 - 5 năm” để quy định không được gây hạn chế nhà thầu mà yêu cầu về số năm hoạt động tài chính lớn hơn 5 năm. Việc quy định số năm ít hơn tạo điều kiện để nhiều nhà thầu mới thành lập nhưng có năng lực thực hiện Gói thầu được tham dự.

Một chuyên gia về đấu thầu nhận xét, trong trường hợp này, E-HSMT yêu cầu kê khai số liệu tài chính 2 năm vẫn đáp ứng quy định của pháp luật về đấu thầu. Bởi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT chỉ ghi “thông thường từ 3 - 5 năm” chứ không quy định cứng. Do đó, trường hợp E-HSMT quy định 2 năm mà số lượng nhà thầu tham gia nhiều hơn thì cũng chính là để tăng tính cạnh tranh.

Tại kiến nghị, Nhà thầu còn “tố”, với gói thầu trị giá 6 tỷ đồng như Gói thầu số 03 thì yêu cầu tối thiểu về doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà thầu tham dự phải là 9 tỷ đồng, nhưng E-HSMT lại đưa ra yêu cầu 900 triệu đồng. Nhà thầu phản ánh cũng bày tỏ lo ngại việc lựa chọn nhà thầu thiếu tính cạnh tranh khi Công ty CP Tư vấn phát triển nông thôn Xuân Mai (TP. Hà Nội) trúng thầu với giá trúng thầu là 5,995 tỷ đồng, chênh lệch không lớn so với giá gói thầu. 

Về các nội dung này, đơn vị tư vấn lý giải, đặc thù của Gói thầu là được đầu tư phân kỳ trong 2 năm và tổ chức mua bò cho 10 xã (được bổ sung thêm 4 xã và thị trấn, tổng số là 14 xã, thị trấn). Yêu cầu về mặt tài chính, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu đã thực hiện gói thầu tương tự là nhằm tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu tham dự, tạo sự cạnh tranh, bởi thực tế đến thời điểm đóng thầu chỉ có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Yêu cầu về doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà thầu là 900 triệu đồng, tương ứng 1,5 lần dự toán gói thầu trung bình của 1 xã.

Đơn vị tư vấn khẳng định: “Nhà thầu trúng thầu đáp ứng các yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, được đánh giá xếp hạng nhà thầu và tham gia thương thảo hợp đồng đúng quy định”.

Được biết, để làm sáng tỏ kiến nghị của Nhà thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu các bên liên quan có báo cáo làm rõ.

Việt Anh