Gói thầu lớn xây đường bộ tại Long An: Nội soi lý do nhà thầu bị loại

(BĐT) - Liên danh Công ty CP Hoàng An - Công ty CP Cơ khí Kiên Giang (Hoàng An - Cơ khí Kiên Giang) đang kiên trì theo đuổi kiến nghị về việc hủy thầu Gói thầu số 7a: Thi công xây dựng đoạn Km0+000 - Km5+187 (Dự án thành phần 2) thuộc Dự án Đường Tân Lập - Long Hậu - Quốc lộ 50 - cảng Long An do Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Long An làm bên mời thầu (BMT). 
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Cả 3 lý do chính để BMT đánh giá Liên danh Hoàng An - Cơ khí Kiên Giang không đáp ứng yêu cầu của HSMT đã vấp phải phản ứng dữ dội của nhà thầu cũng như các đơn vị tư vấn. 

Tính sai tỷ lệ liên danh của nhà thầu

Khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 7a với lý do chung chung, không thể hiện được nhiều thông tin, Liên danh Hoàng An - Cơ khí Kiên Giang đã có văn bản kiến nghị yêu cầu BMT trả lời rõ lý do đơn vị này bị loại. Tuy nhiên, do không đồng ý với trả lời của BMT, liên danh này đã tham vấn nhiều cơ quan để đấu tranh bảo vệ quyền lợi.

Theo Thỏa thuận liên danh được lập ngày 3/5/2017 gữa Công ty CP Hoàng An và Công ty CP Cơ khí Kiên Giang mà Báo Đấu thầu thu thập được, các thành viên trong Liên danh đã thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu như sau: Công ty CP Hoàng An chịu trách nhiệm thi công các hạng mục xây lắp: phần tuyến, phần cầu, hạng mục chung chiếm 90% giá dự thầu; Công ty CP Cơ khí Kiên Giang chịu trách nhiệm thi công các hạng mục xây lắp phần tuyến, phần điện và hạng mục chung chiếm 10% tổng giá dự thầu. Theo đó, Nhà thầu Hoàng An cung cấp văn bản cam kết cho vay của Ngân hàng để huy động tiền mặt với số tiền 47,25 tỷ đồng tương ứng 90% giá trị nguồn lực tài chính thực hiện Gói thầu. Nhà thầu Cơ khí Kiên Giang cung cấp văn bản cam kết cho vay của ngân hàng để huy động tiền mặt với số tiền 5,25 tỷ đồng, tương ứng với 10% giá trị nguồn lực tài chính thực hiện Gói thầu.

Tuy nhiên, theo văn bản trả lời của BMT thì nguồn lực tài chính của nhà thầu để thực hiện Gói thầu không đạt theo tỷ lệ liên danh đảm nhận theo HSMT. Về nội dung này, đại diện Nhà thầu Hoàng An cho rằng, tỷ lệ liên danh Hoàng An chiếm 90% nhưng BMT lại tính toán là 95% thì không phù hợp, từ đó kết luận sai về năng lực tài chính của Nhà thầu.

Liên quan đến vấn đề này, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhà thầu phải chứng minh có các tài sản thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác với giá trị đáp ứng yêu cầu của HSMT. HSMT quy định nhà thầu phải có nguồn lực tài chính với giá trị tối thiểu là 52,5 tỷ đồng, như vậy, thành viên Liên danh đảm nhận 90% giá trị công việc gói thầu có cam kết cấp tín dụng của ngân hàng với giá trị là 47,25 tỷ đồng được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của HSMT tương ứng với phần công việc đảm nhận trong Liên danh. 

Lập luận khiên cưỡng của bên mời thầu

Về lý do loại Hoàng An - Cơ khí Kiên Giang liên quan đến quy định không nợ đọng thuế, theo nhiều tư vấn đấu thầu, một công ty được xác nhận là hoàn thành nghĩa vụ thuế có nghĩa là không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế. Do đó, không thể lấy một khái niệm được nêu trong HSMT để loại bỏ năng lực thực sự của nhà thầu đã được cơ quan thuế xác nhận. Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu cũng cho rằng, lập luận về việc không chấp nhận văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của nhà thầu là rất khiên cưỡng. Văn bản này phải được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Một diễn biến liên quan khác, do quá bức xúc với những lý do bị loại khỏi Gói thầu số 7a cũng như cách giải thích của BMT, Liên danh Hoàng An - Cơ khí Kiên Giang đã có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở GTVT Long An (chủ đầu tư) đã có báo cáo về việc trả lời kiến nghị của nhà thầu về KQLCNT Gói thầu số 7a. Tuy nhiên, trong văn bản này, Sở GTVT Long An chỉ thừa nhận những sai sót liên quan đến công tác văn thư lưu trữ (nhầm địa chỉ nhà thầu) và vẫn bảo lưu quan điểm về việc hủy Gói thầu số 7a.

Văn Huyền