Gói thầu gần 30 tỷ đồng của NHNN không chọn được nhà thầu

(BĐT) - Vụ Tài chính Kế toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1130/NHNN-TCKT công bố không có nhà thầu trúng thầu Gói thầu Bảo trì hệ thống quản lý dữ liệu, kho dữ liệu và các ứng dụng liên quan cho NHNN. 

Lý do là nhà thầu duy nhất tham dự thầu không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Gói thầu trên có giá 29,838 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn chi hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ của NHNN, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 48 tháng. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 24/11/2017 - 14/12/2017, đóng thầu lúc 8h30 ngày 14/12/2017.

 

Khánh Ngọc