Gói thầu Chỉnh lý tài liệu tại tỉnh Vĩnh Phúc: Chuyên gia nói gì về việc loại nhà thầu?

(BĐT) - Liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Chỉnh lý tài liệu tồn đọng các cơ quan, tổ chức của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2018 (Phân kỳ 2016) gây nhiều tranh cãi giữa bên mời thầu và nhà thầu, Báo Đấu thầu đã tham vấn ý kiến một số chuyên gia đấu thầu về các lý do mà bên mời thầu loại nhà thầu.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tranh cãi về yêu cầu nhân sự

Như Báo Đấu thầu đã đưa tin tại số báo 178 ra ngày 20/9, tại Gói thầu Chỉnh lý tài liệu tồn đọng các cơ quan, tổ chức của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2018 (Phân kỳ 2016) do Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc làm Bên mời thầu, một nhà thầu bị đánh giá là “không đạt” do số lượng nhân sự không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Cụ thể, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu kê khai năng lực kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt và cung cấp các hồ sơ chứng minh việc huy động nhân sự của nhà thầu là để làm rõ trách nhiệm tham gia của nhân sự do nhà thầu đề xuất. Trong số các nhân sự này, có một nhân sự vẫn còn công tác trong một đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, Bên mời thầu đã yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc văn bản xác nhận đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về việc cho phép ký hợp đồng lao động thuê khoán chuyên môn với nhà thầu.

Tuy nhiên, nhà thầu này cho rằng, yêu cầu này không thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà thầu, bởi nhà thầu và người lao động ký hợp đồng lao động trên cơ sở thỏa thuận với nhau và tuân thủ quy định của pháp luật. Do đó, nhà thầu khẳng định “không có nghĩa vụ cung cấp bản gốc văn bản đồng ý cho phép ký hợp đồng lao động của một bên thứ 3”.

Bên cạnh đó, HSMT yêu cầu có “tối thiểu 5 lưu trữ viên hoặc tương đương” có trình độ “đại học trở lên, chuyên ngành lưu trữ”. Theo đó, bằng cấp, chứng chỉ của nhân sự này đáp ứng được yêu cầu của Gói thầu. Tuy nhiên, do đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập với chức danh là Trưởng ban Hỗ trợ phát triển dịch vụ tài liệu lưu trữ nên nhân sự này không tham gia với tư cách Trưởng nhóm. Nhân sự này khẳng định với Báo Đấu thầu: “Đồng ý tham gia Gói thầu với tư cách Lữu trữ viên nhưng không tham gia với tư cách Trưởng nhóm như nhà thầu đề xuất”. 

Có cơ sở để loại nhà thầu

Theo một chuyên gia đấu thầu, về nguyên tắc, HSMT yêu cầu những nội dung gì thì nhà thầu có trách nhiệm phải đáp ứng những yêu cầu đó. Như vậy, trong HSMT yêu cầu có “tối thiểu 5 lưu trữ viên hoặc tương đương” có trình độ “đại học trở lên, chuyên ngành lưu trữ” thì nhà thầu này đáp ứng được yêu cầu của HSMT. HSMT cũng không có yêu cầu nhân sự nào là Trưởng nhóm thì trong HSDT của nhà thầu phân công nhân sự nào làm Trưởng nhóm hay không là việc của nhà thầu. Nên việc “nhân sự không tham gia với tư cách Trưởng nhóm” không phải là lý do để loại nhà thầu.

Tuy nhiên, bên mời thầu cũng có quyền yêu cầu nhà thầu làm rõ khả năng đảm bảo sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu của Gói thầu của nhân sự. Việc nhân sự chưa được sự cho phép của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về việc ký hợp đồng vụ việc với nhà thầu cho thấy sự chưa sẵn sàng 100% của nhân sự đó khi tham gia thực hiện Gói thầu khi nhà thầu trúng thầu. Nếu nhà thầu không chứng minh được sự sẵn sàng của nhân sự cho Gói thầu thì bên mời thầu có cơ sở để loại nhà thầu vì lý do này.

Một chuyên gia khác lý giải thêm, khi nhà thầu đề xuất việc huy động nhân sự để thực hiện Gói thầu dựa trên hợp đồng đã ký kết với nhân sự thì phải đảm bảo hợp đồng đó tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Nếu nhân sự này là viên chức, vẫn còn làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thì phải tuân thủ theo quy định của Luật Viên chức năm 2010. Và khi bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ thì nhà thầu phải cung cấp để chứng minh sự sẵn sàng đáp ứng của nhân sự đó.

Còn đối với lý do loại nhà thầu vì “nhân sự không tham gia với tư cách Trưởng nhóm như nhà thầu đề xuất”, vị chuyên gia này cũng cho rằng, phải đánh giá theo yêu cầu của HSMT. Nếu việc phân công nhân sự đó làm Trưởng nhóm chỉ là theo đề xuất của nhà thầu để gắn với quyền lợi và trách nhiệm của nhân sự, trong khi đó nhân sự này vẫn đáp ứng tiêu chí là “lưu trữ viên hoặc tương đương” thì nhân sự này vẫn đạt yêu cầu của HSMT.

Hải Bình

Tin liên quan