Gói thầu bảo hiểm dự án cầu Tình Húc, Tuyên Quang: Có tiêu chí hạn chế nhà thầu?

(BĐT) - Hồ sơ yêu cầu (HSYC) gói thầu bảo hiểm công trình dự án xây dựng cầu Tình Húc do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng (ĐTXD) công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang mời thầu có tiêu chí mà một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu trên thị trường cũng phải kêu khó. 
Nhà thầu cho rằng, tiêu chí về hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tại HSYC Gói thầu số 11 hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Ảnh: Quang Tuấn
Nhà thầu cho rằng, tiêu chí về hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tại HSYC Gói thầu số 11 hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Ảnh: Quang Tuấn

Lần đấu thầu đầu tiên gói thầu này đã không thành, liệu khi tổ chức đấu thầu lại có lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu?

Hủy thầu vì không có nhà thầu đáp ứng

Gói thầu số 11 Bảo hiểm công trình Dự án Xây dựng cầu Tình Húc vượt sông Lô, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang có giá gói thầu 3,957 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Thông báo mời thầu lần đầu cho biết thời gian phát hành HSYC từ 14 giờ 15 ngày 27/11/2017 đến 9 giờ ngày 8/12/2017. Sau đó, bên mời thầu đã 2 lần gia hạn thời điểm đóng thầu.

Đến thời điểm đóng thầu, theo biên bản mở thầu điện tử cập nhật trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại thời điểm hoàn thành mở thầu (9 giờ 19 phút ngày 25/12/2017), chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất là Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với giá dự thầu là 3,753 tỷ đồng.

Đến ngày 17/1/2018, Ban QLDA đã ra Quyết định số 03/QĐ-BQLDA hủy thầu Gói thầu số 11 với lý do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSYC. Đồng thời, giao Phòng Điều hành dự án 1 tổ chức đấu thầu lại Gói thầu.

Đây là gói thầu đấu thầu điện tử, hình thức đấu thầu công khai nhất, dễ dàng thu hút sự quan tâm tham gia của nhà thầu. Một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong top đầu của thị trường đã nhận HSYC gói thầu này. Tuy nhiên, nhà thầu này đã không tham dự thầu và cho rằng một trong những tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại HSYC là hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn năm 2016  1,5 đang làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Nhà thầu này đề nghị Bên mời thầu xem xét, điều chỉnh và không áp dụng tiêu chí này khi đánh giá lựa chọn nhà thầu bảo hiểm cho gói thầu này sao cho phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu. 

Có bảo lưu tiêu chí gây khó?

Liên quan đến tiêu chí “hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn”, gói thầu bảo hiểm cháy, nổ năm 2018 cho một số đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO3) đã đưa tiêu chí này vào HSMT. Và một doanh nghiệp bảo hiểm nhiều năm trong top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất thị trường khi mua HSMT gói thầu này cũng đã phải bỏ cuộc, không tham dự thầu.

Như vậy, ở cả gói thầu bảo hiểm nêu trên, 2 doanh nghiệp bảo hiểm thuộc top đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đều phải chào thua chỉ vì tiêu chí “hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn”.

Về tiêu chí này, Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KH&ĐT đã có ý kiến cho rằng, theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III của Mẫu HSMT dịch vụ phi tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT, trong phần tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính không có quy định tiêu chí đánh giá về hệ số thanh toán nợ ngắn hạn. Do đó, nếu tiêu chí đánh giá về hệ số thanh toán nợ ngắn hạn dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu thì việc quy định tiêu chí đánh giá này trong HSMT là vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Báo Đấu thầu đã liên hệ qua điện thoại tới Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang để làm rõ hơn về việc quy định tiêu chí “hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn” tại HSYC Gói thầu số 11. Cán bộ nghe điện thoại cho biết, HSYC đưa ra tiêu chí đó để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực tài chính, giảm thiểu rủi ro cho Gói thầu. Khi phóng viên Báo Đấu thầu đặt câu hỏi Chủ đầu tư có bỏ tiêu chí “hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn” trong lần đấu thầu lại hay không, cán bộ này nói Bên mời thầu đang xem xét và chưa thể trả lời. Và hiện Bên mời thầu chưa xác định cụ thể thời gian đấu thầu lại vì đang phải hoàn thiện một số thủ tục.

Liệu Chủ đầu tư có bảo lưu tiêu chí này hay không, Báo Đấu thầu sẽ tiếp tục phản ánh tới bạn đọc khi có những thông tin tiếp theo!            

Nhóm phóng viên