Gói thầu 375 bộ máy vi tính ở Cà Mau: Yêu cầu đánh giá lại HSDT

(BĐT) - Bên cạnh việc yêu cầu thu hồi quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT), UBND tỉnh Cà Mau còn yêu cầu bên mời thầu (BMT) cùng với đơn vị tư vấn đánh giá lại hồ sơ dự thầu (HSDT) của các nhà thầu tham gia Gói thầu số 04 Mua sắm tập trung 375 bộ máy vi tính để bàn ở tỉnh Cà Mau.
Gói thầu số 04 Mua sắm tập trung 375 bộ máy vi tính để bàn do Trung tâm Dịch vụ tài chính công tỉnh Cà Mau làm bên mời thầu
Gói thầu số 04 Mua sắm tập trung 375 bộ máy vi tính để bàn do Trung tâm Dịch vụ tài chính công tỉnh Cà Mau làm bên mời thầu

Cụ thể, sau khi xem xét nội dung Báo cáo số 234/BC-HĐTV ngày 10/8/2018 của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị đấu thầu, mới đây UBND tỉnh Cà Mau đã có Văn bản số 6222/UBND-KT về việc giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH Công nghệ Tin học Minh Khôi (Nhà thầu Minh Khôi) đối với Gói thầu.

Trước đó, Nhà thầu kiến nghị cho rằng: “… Công ty CP Tin học Lạc Việt được lựa chọn trúng thầu không đáp ứng đúng thông số kỹ thuật của hồ sơ mời thầu (HSMT). Cấu hình này chiếm số lượng 282 bộ máy tính để bàn trong Gói thầu (chiếm trên 75% tổng giá trị Gói thầu). CPU Intel Pentium G4400 thuộc dòng CPU thế hệ thứ 6 của Intel… Qua nghiên cứu xem xét Công văn số 58/DVTCC-DV, nhận thấy yêu cầu của chúng tôi không được giải quyết thỏa đáng và giải thích không phù hợp vì HSMT yêu cầu rất rõ ràng: Có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn thế hệ thứ 7 trong khi HSDT chào CPU Intel Pentium G4400 thuộc dòng CPU thế hệ thứ 6 của Intel…”.

Về kiến nghị này, UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, HSMT yêu cầu (cấu hình 1) CPU: “Có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn thế hệ thứ 7 (3.3 Ghz/3MB Cache) Socket 1151”, chưa rõ ràng nên dễ gây nhầm lẫn. Theo HSMT được duyệt, yêu cầu CPU có tính năng kỹ thuật 3.3 Ghz/3MB Cache, Socket 1151 có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn thế hệ thứ 7 là đáp ứng chứ không yêu cầu CPU thế hệ thứ 7 hoặc cao hơn mới đáp ứng. Tuy nhiên, BMT, đơn vị tư vấn đánh giá HSDT chưa giải thích rõ nên Nhà thầu Minh Khôi tiếp tục có kiến nghị là phù hợp.

Một nội dung kiến nghị khác là: “Yêu cầu làm rõ thêm vấn đề ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ dẫn nhà thầu mục CDNT 32.3 trong HSMT, đến ngày mở thầu máy tính FPT Elead không nằm trong danh mục được ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu…”. UBND tỉnh Cà Mau cho hay, theo Văn bản số 50/SKHCN-QLCN ngày 6/7/2010 của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM về việc chứng nhận tiêu chí sản phẩm sản xuất trong nước thì sản phẩm máy tính đồng bộ mang thương hiệu FPT Elead có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ 30%. Đây là cơ sở để đơn vị tư vấn xem xét, đánh giá HSDT của nhà thầu theo chỉ dẫn tại mục CDNT 32.3 trong HSMT. Do đó, nội dung kiến nghị này của Nhà thầu Minh Khôi là không đúng.

Trên cơ sở những lập luận đó, UBND tỉnh Cà Mau kết luận: Yêu cầu BMT thu hồi Quyết định phê duyệt KQLCNT, cùng đơn vị tư vấn đánh giá lại HSDT của các nhà thầu tham gia dự thầu ở cấu hình 1 nêu trên đúng tiêu chí đánh giá theo HSMT được duyệt là CPU: “Có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn thế hệ thứ 7 (3.3 Ghz/3MB Cache) Socket 1151”. Trách nhiệm của Bên mời thầu, đơn vị tư vấn phải đánh giá, khẳng định HSDT của nhà thầu được xem là đạt yêu cầu nếu có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn thế hệ thứ 7, các CPU dù không phải là thế hệ thứ 7 nhưng có tính năng kỹ thuật 3.3 Ghz/3MB Cache, Socket 1151 có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn hế hệ thứ 7 là đáp ứng yêu cầu của HSMT. Riêng đối với HSDT của Nhà thầu Lạc Việt, khi đánh giá lại, có thêm phần giải thích, làm rõ nội dung ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT và mục CDNT 32.3 trong HSMT.

Như Báo Đấu thầu đã thông tin, UBND tỉnh Cà Mau đã có Văn bản số 5389/UBND-KT ngày 18/7/2018 đề nghị Sở Tài chính chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tài chính công tạm dừng thực hiện các hoạt động liên quan đến Gói thầu số 04, do Trung tâm làm BMT, cho đến khi có kết quả giải quyết kiến nghị đấu thầu theo quy định. Đồng thời, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các bước giải quyết kiến nghị theo đúng quy định. Lý do, trước đó UBND Tỉnh nhận được văn bản kiến nghị của Nhà thầu Minh Khôi về KQLCNT của gói thầu nêu trên.

Ngô Ngãi

Tin liên quan