Giá trúng thầu cao hơn giá gói thầu

Trong báo cáo tình hình công tác đấu thầu năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Điện Biên và UBND TP. Đà Nẵng cho biết, có một thực tế khi đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu tại các địa phương này là giá trúng thầu cao hơn giá gói thầu.

Trong báo cáo tình hình công tác đấu thầu năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Điện Biên và UBND TP. Đà Nẵng cho biết, có một thực tế khi đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu tại các địa phương này là giá trúng thầu cao hơn giá gói thầu. 

 

Cụ thể, Sở KH&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết, năm 2012, Tỉnh đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu EPC của dự án Thu gom và xử lý nước thải TP. Điện Biên Phủ; nhà thầu trúng thầu với giá dự thầu cao hơn giá gói thầu, phần tăng thêm là do nhà tài trợ yêu cầu bổ sung dự phòng vào giá dự thầu, nội dung bổ sung đã được nhà tài trợ, chủ đầu tư nhất trí thông qua. Về cơ bản, theo đánh giá của Sở KH&ĐT tỉnh Điện Biên, việc triển khai thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định về đấu thầu và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với gói thầu EPC theo Chỉ thị 734/CT-TTg.

 

UBND TP. Đà Nẵng cũng cho biết, tổng giá trị gói thầu được thực hiện trong năm 2012 trên địa bàn Thành phố cao hơn tổng giá trị trúng thầu khoảng 6 tỷ đồng (tổng giá trị gói thầu được duyệt là 7.352 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu là 7.358 tỷ đồng). Lý giải điều này, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đó là do năm nay Thành phố thực hiện nhiều gói thầu có nguồn vốn ODA với giá trị lớn. Theo Luật Đấu thầu của Việt Nam, giá trúng thầu không được phép vượt giá dự toán của gói thầu; tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới lại không quy định mức giá trần của các gói thầu. Cho nên, từ khi triển khai đến nay, có rất nhiều gói thầu trong phạm vi dự án ODA có giá trúng thầu vượt giá gói thầu và giá dự toán.

Thanh Tú

ngocthanh