Gia Lai còn tình trạng lạm dụng hình thức chỉ định thầu

Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, năm 2012, toàn Tỉnh đã thực hiện 1.634 gói thầu thuộc các dự án đầu tư phát triển và mua sắm tài sản sử dụng dụng vốn nhà nước.

Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, năm 2012, toàn Tỉnh đã thực hiện 1.634 gói thầu thuộc các dự án đầu tư phát triển và mua sắm tài sản sử dụng dụng vốn nhà nước.

 

Đối với các dự án đầu tư phát triển, có 1.472 gói thầu, trong đó chỉ có 66 gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi; 1.385 gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu; 13 gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và 8 gói thầu thực hiện theo hình thức mua sắm trực tiếp. Tổng giá trị các gói thầu là 1.236 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 1.197,442 tỷ đồng; thông qua đấu thầu, Tỉnh tiết kiệm được 38,56 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. 

 

Tại các dự án mua sắm tài sản sử dụng vốn nhà nước, Tỉnh thực hiện 162 gói thầu, thông qua đấu thầu tiết kiệm được 1,4 tỷ đồng cho ngân sách.

 

Đánh giá về tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn năm 2012, Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cho rằng vẫn còn những hạn chế như: ở một số gói thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không theo các tiêu chuẩn của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê duyệt; một số nhà thầu không đủ nhân lực, máy móc thiết bị, vật liệu để triển khai thi công, làm chậm tiến độ dự án;… Để khắc phục những tồn tại trên, Sở KH&ĐT Gia Lai cho rằng, cần tăng cường tính công khai, minh bạch trong đấu thầu; nâng cao chất lượng hồ sơ mời thầu; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu...

Trung Hiếu

ngocthanh