Gia hạn đóng thầu 4 gói thầu mua thuốc tập trung cấp quốc gia

(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia vừa thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu 4 gói thầu mua thuốc thuộc Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2019 - 2020 thuộc Danh mục Đấu thầu tập trung cấp quốc gia.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông báo mời thầu đăng trên Báo Đấu thầu số 185 ngày 28/9/2018, thời điểm đóng thầu của cả 4 gói thầu này là đều vào ngày 23/10/2018.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia, do sửa đổi hồ sơ mời thầu, nên thời điểm đóng thầu phải gia hạn đến ngày 30/10/2018. Việc sửa đổi hồ sơ mời thầu đã được tham vấn ý kiến của các bên liên quan và thông báo cho các nhà thầu quan tâm, đã mua hồ sơ mời thầu.

4 gói thầu nêu trên bao gồm: Gói thầu số 1 Cung cấp biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2019 - 2020 cho các cơ sở y tế trên toàn quốc (ĐTTT.BDG.01.2018); Gói thầu số 2 Cung cấp thuốc generic năm 2019 - 2020 cho các tỉnh miền Bắc (ĐTTT.generic.02.2018); Gói thầu số 3 Cung cấp thuốc generic năm 2019 - 2020 cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên; (ĐTTT.generic.03.2018); Gói thầu số 4 Cung cấp thuốc generic năm 2019 - 2020 cho các tỉnh miền Nam (ĐTTT.generic.04.2018).

Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, mỗi nhà thầu tham dự thầu phải nộp bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc. Giá trị bảo đảm dự thầu từ 8,5 tỷ đồng đến 175,77 tỷ đồng, tùy theo từng gói thầu.

        

Ngọc Minh