EEMC trúng thầu mua máy biến áp hơn 71 tỷ đồng

(BĐT) - Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty CP (EEMC) vừa trúng thầu Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ 2 máy biến áp 220kV - 250MVA (Gói thầu A1) theo cơ chế đấu thầu đặc biệt với trị giá 71,036 tỷ đồng.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc lựa chọn nhà thầu Gói thầu A1 thực hiện theo cơ chế mua sắm máy biến áp 220kV, 500kV do EEMC sản xuất cho các đơn vị thành viên của EVN. Cơ chế này được áp dụng từ năm 2014 và tiếp tục duy trì trong giai đoạn 2016 - 2017.

Gói thầu A1 thuộc Dự án Trạm biến áp 220kV Quận 8 (TP.HCM) do Ban quản lý dự án Lưới điện TP.HCM làm bên mời thầu, Tổng công ty Điện lực TP.HCM làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu là tháng 8/2015. Trong giá gói thầu, chi phí thiết bị là 64,019 tỷ đồng; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm hiệu chỉnh là 560 triệu đồng.    

Lê Xuân