Dừng lựa chọn nhà thầu vì hồ sơ dự án còn thiếu sót

(BĐT) - UBND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vừa có Quyết định số 776/UBND-VP yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Thăng Bình (BQLDA) tạm dừng triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu công trình đường giao thông Bình Trung đi Bình Phú.

Theo Quyết định, BQLDA đã thông báo mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình đường giao thông Bình Trung đi Bình Phú, huyện Thăng Bình. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại hồ sơ của Dự án, UBND Huyện nhận thấy còn thiếu sót một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án như: công tác giải phóng mặt bằng, vướng mắc trong công tác lập thủ tục, hồ sơ đấu nối với đường sắt Bắc - Nam…, dẫn đến chưa xác định được thời gian và tiến độ thi công của Dự án.

Gói thầu nêu trên được thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu số 152, ra ngày 12/8/2016.

Bích Thảo