Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1 hơn 1.112 tỷ đồng: Chọn xong nhà thầu cho 8 gói thầu

(BĐT) - Ban Quản lý dự án thủy điện 5 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu thực hiện 8 gói thầu thuộc Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 (50MWp).
Gói thầu số 04 Thiết kế, cung cấp hàng hoá và xây lắp (EPC) thuộc Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1 (50MWp) có giá trúng thầu hơn 852 tỷ đồng. Ảnh: Bảo Toàn
Gói thầu số 04 Thiết kế, cung cấp hàng hoá và xây lắp (EPC) thuộc Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1 (50MWp) có giá trúng thầu hơn 852 tỷ đồng. Ảnh: Bảo Toàn

Đây là dự án sử dụng vốn tự có và vốn vay thương mại trong nước của EVN. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.112 tỷ đồng.

Mới đây nhất, Liên danh Shanghai Electric Group Co., Ltd - AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company đã được lựa chọn trúng Gói thầu số 04 Thiết kế, cung cấp hàng hoá và xây lắp (EPC). Giá trúng thầu là 21,04 triệu USD và 363,102 tỷ đồng (tương đương 852,287 tỷ đồng). Giá gói thầu là 949,77 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 11 tháng.

Ban Quản lý dự án thủy điện 5 cho biết, có 9 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu số 04. Trong đó, 5 nhà thầu được xếp hạng giá đánh giá. Theo thứ tự, Nhà thầu xếp thứ 2 là Liên danh Hunan Power Construction - JiDian Electric Power Design (HTPC-JD); Nhà thầu xếp thứ 3 là Liên danh CNTIC - JSPDI. Tiếp đó lần lượt là Liên danh Vietnam Electricity Construction Joint Stock Corporation - Zhuhai Singyes Green Building Technology Co., Ltd. - Vietnam Applied Technical Co., Ltd.; Liên danh China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd. - Inner Mongolia Electric Power Survey & Design Institute Co., Ltd..

Đối với 4 nhà thầu còn lại, Liên danh Mie - Huayuan Consortium và nhà thầu Gezhouba Group Company Limited (Trung Quốc) không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT) về năng lực, kinh nghiệm. Liên danh Sinohydro - Khidi (Trung Quốc) và Liên danh Bach Chien - TBEA (Việt Nam - Trung Quốc) đều có đề xuất kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2018, gói thầu này từng bị hủy thầu do HSDT của các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Theo chia sẻ của một cán bộ quản lý Dự án, trong lần mở thầu đầu tiên, có 7 nhà thầu tham dự nhưng đều có HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT. Trong lần tổ chức đấu thầu lại này, EVN (chủ đầu tư) đã điều chỉnh lại HSMT về kỹ thuật và tiến độ thực hiện. Về tiến độ, từ 12 tháng được điều chỉnh xuống còn 11 tháng. Về kỹ thuật, Chủ đầu tư điều chỉnh lại module của 2 tấm pin, do trước đó có sự chênh lệch quá nhiều. Trong quá trình tổ chức đấu thầu lại, cán bộ nêu trên cho biết thêm, 7 nhà thầu đã tham dự thầu lần 1 tiếp tục nộp HSDT tại lần 2 này.

Sau khi thương thảo với Nhà thầu trúng thầu, theo Bên mời thầu, thời gian thực hiện hợp đồng được rút xuống, từ 11 tháng xuống còn 9 tháng. Hợp đồng thực hiện gói thầu EPC nêu trên được ký vào ngày 5/9/2019. Dự kiến sau đó 10 ngày, Nhà thầu trúng thầu sẽ khởi công xây dựng Nhà máy.

Ngoài gói thầu nêu trên, trước đó, Ban Quản lý dự án thủy điện 5 đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 7 gói thầu thuộc Dự án.

Nhà thầu trúng thầu Gói thầu Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án (Gói thầu số 03) là Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3. Gói thầu Khảo sát, lập phương án kỹ thuật và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ (Gói thầu số 06) được trao cho Công ty TNHH MTV 49. Gói thầu Thi công rà phá bom mìn, vật nổ (Gói thầu số 07) thuộc về Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Gói thầu Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ (Gói thầu số 08) do Tiểu đoàn 93/Bộ Tư lệnh Công binh thực hiện.

3 gói thầu còn lại đều do Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4 thực hiện, gồm: Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Gói thầu số 01), Gói thầu Tư vấn lập HSMT EPC (Gói thầu số 02) và Gói thầu Tư vấn hỗ trợ Ban Quản lý dự án trong quá trình thực hiện Dự án (Gói thầu số 05).

Trong 8 gói thầu nêu trên, có 5 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, 3 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi (Gói thầu số 01, 04 và 05).

Như vậy, Bên mời thầu đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu của các gói thầu theo đúng tiến độ của kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Trong thời gian tới, Bên mời thầu sẽ tiếp tục lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu còn lại, trong đó có gói thầu kiểm toán...

Lê Xuân