Đồng Tháp: Yêu cầu tăng cường lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi

Quy định của pháp luật về đấu thầu nhấn mạnh: “Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự”.

Quy định của pháp luật về đấu thầu nhấn mạnh: “Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự”. Do đó, các chuyên gia đấu thầu cho rằng, đây là hình thức lựa chọn nhà thầu được xem là rất cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, khi triển khai hoạt động đấu thầu, một số địa phương vẫn có xu hướng “tránh” đấu thầu rộng rãi và thường áp dụng hình thức chỉ định thầu.

 

Ví dụ như tại tỉnh Đồng Tháp, Bảng tổng hợp kết quả thực hiện công tác đấu thầu đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh này giai đoạn 2011 - 2013 cho thấy, hình thức lựa chọn nhà thầu chủ yếu được áp dụng là chỉ định thầu, với tỷ lệ gần như không giảm qua các năm. 

 

Cụ thể, năm 2011, trong tổng số 2.054 gói thầu trên địa bàn Tỉnh thì có tới 1.878 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu (chiếm trên 91,43% tổng số gói thầu), trong khi đó chỉ có 150 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Năm 2012, tỷ lệ này vẫn không có xu hướng giảm với con số 2.132/2.296 gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu (chiếm 92,85% tổng số gói thầu). Bước sang năm 2013, toàn tỉnh Đồng Tháp có 2.551/2.766 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu (chiếm 92,22% tổng số gói thầu).

 

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đề xuất, để nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong công tác đấu thầu, khi lựa chọn nhà thầu cần áp dụng theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

TH

 

ngocthanh