Đồng Lợi trúng cùng lúc 2 gói thầu lớn tại BHXH Việt Nam

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành cùng lúc 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, trao 2 gói thầu hơn 200 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư tin học Đồng Lợi (gọi tắt là Nhà thầu Đồng Lợi). 
Tỷ lệ giảm giá tại 2 gói thầu mà Công ty CP Đầu tư tin học Đồng Lợi vừa trúng thầu đều đạt trên 10%. Ảnh: Thủy Trần
Tỷ lệ giảm giá tại 2 gói thầu mà Công ty CP Đầu tư tin học Đồng Lợi vừa trúng thầu đều đạt trên 10%. Ảnh: Thủy Trần

Ban Quản lý các dự án CNTT thuộc BHXH Việt Nam cho biết, Gói thầu Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị để nâng cấp, trang bị bổ sung thiết bị lưu trữ cho Trung tâm Dữ liệu ngành và Gói thầu Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị để trang bị bổ sung các giải pháp, đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng, an toàn thông tin cho Trung tâm Dữ liệu ngành và đào tạo chuyển giao công nghệ cho Dự án đều sử dụng nguồn vốn từ nguồn chi quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (chi ứng dụng công nghệ thông tin). Cả 2 gói thầu đều được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Với Gói thầu Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị để trang bị bổ sung các giải pháp, đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng, an toàn thông tin cho Trung tâm Dữ liệu ngành và đào tạo chuyển giao công nghệ cho Dự án, giá trúng thầu của Nhà thầu Đồng Lợi là 80.244 triệu đồng (giá gói thầu là 89.755 triệu đồng, đạt tỷ lệ 10,5%). Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gói thầu này, trong đó Công ty CP Tecotec Group bị loại vì không đạt yêu cầu về kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất bị loại ở bước đánh giá về tài chính. Được trao thầu, Nhà thầu Đồng Lợi sẽ thực hiện gói thầu này trong 9 tháng, theo hợp đồng trọn gói.

Công ty CP Đầu tư tin học Đồng Lợi có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, có địa chỉ tại TP.HCM. Trong vòng hơn 3 năm trở lại đây, Công ty được công khai trúng 17 gói thầu, 2 gói thầu vừa trúng tại BHXH Việt Nam có giá trị lớn nhất trong số 17 gói thầu. Trước khi trúng 2 gói thầu hơn 200 tỷ đồng của BHXH Việt Nam, gói thầu có giá trị lớn nhất mà Đồng Lợi trúng thầu là Gói thầu Đầu tư mạng Core phục vụ cho việc nâng cấp SCTVnet tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ năm 2016 (trúng thầu với tư cách thành viên liên danh) với giá trúng thầu là 48.173 triệu đồng. Với vai trò nhà thầu độc lập, những gói thầu được công khai kết quả mà Đồng Lợi trúng thầu đều dưới 10 tỷ đồng.
Còn tại Gói thầu Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị để nâng cấp, trang bị bổ sung thiết bị lưu trữ cho Trung tâm Dữ liệu ngành, giá trúng thầu của Liên danh Đồng Lợi - Hồng Cơ (Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ) là 127.568 triệu đồng (giá gói thầu là 143.953 triệu đồng, đạt tỷ lệ 11,3%). Gói thầu này cũng có 3 nhà thầu nộp HSDT, trong đó Công ty CP Ứng dụng khoa học và công nghệ - MITEC và Công ty TNHH Điện tử tin học EI đều bị loại ở bước đánh giá về tài chính. Nhà thầu trúng thầu sẽ thực hiện gói thầu này trong 9 tháng, theo hợp đồng trọn gói.

Trong Liên danh trúng thầu, Nhà thầu Đồng Lợi đảm nhận 80% khối lượng công việc, còn Nhà thầu Hồng Cơ đảm nhận 20% khối lượng công việc.

Tuấn Dũng