Điện Biên: Đấu thầu qua mạng tiết kiệm 22,76%

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Điện Biên cho biết, qua tổng hợp số liệu báo cáo của các chủ đầu tư, trong năm 2018, trên địa bàn Tỉnh có 2.357 gói thầu sử dụng vốn nhà nước với tổng giá gói thầu là 2.587,788 tỷ đồng. Tổng giá trúng thầu 2.515,44 tỷ đồng, giảm 72,348 tỷ đồng so với tổng giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,8%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Điểm đáng chú ý, trong năm 2018, tỉnh Điện Biên chỉ tổ chức đấu thầu qua mạng 4/2.357 gói thầu (tổng giá gói thầu là 4,489 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 3,467 tỷ đồng, chênh lệch giảm 1,022 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 22,76%). Điều này cho thấy, mặc dù số lượng gói thầu được đấu thầu qua mạng ở tỉnh Điện Biên chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng số gói thầu (khoảng 0,16% tổng số gói thầu) nhưng tỷ lệ tiết kiệm thông qua hình thức này cao hơn rất nhiều so với hình thức đấu thầu truyền thống.

Năm 2018, tỉnh Điện Biên đã lựa chọn nhà thầu cho 39 gói thầu ODA với tổng giá gói thầu là 38,036 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 37,932 tỷ đồng, chênh lệch 0,104 tỷ đồng, chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,27% tổng giá gói thầu.

Theo lý giải của Sở KH&ĐT tỉnh Điện Biên, sở dĩ tỷ lệ gói thầu đấu thầu qua mạng của địa phương này đạt thấp là do năng lực của đội ngũ cán bộ hoạt động trong đấu thầu và cơ sở hạ tầng còn hạn chế, tính chuyên nghiệp chưa cao; năng lực tiếp cận công nghệ thông tin và thực hiện dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này đang ở mức độ thấp.

Bích Thảo