Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 8/10

(BĐT) - Trong ngày 8/10/2019, trên phạm vi cả nước có 671 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019, quý I và II/2020.

Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông trong phạm vi các tuyến đường Bình Tiên, Phạm Phú Thứ, Võ Văn Kiệt, Lò Gốm, Bãi Sậy; Gói thầu Đào đường xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường phục vụ ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông trên các tuyến đường bên trong ô phố Ba Tháng Hai, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Chí Thanh, Phó Cơ Điều,  với giá gói thầu lần lượt là 28.470.777.972 đồng và 29.306.428.761 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Toàn bộ chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung thuộc Dự án Cải tạo đường, rãnh thoát nước các tổ dân phố trên địa bàn phường Phương Canh (giai đoạn 2), với giá gói thầu là 34.156.451.000 đồng; Gói thầu số 09 Toàn bộ chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung thuộc Dự án Cải tạo đường, rãnh thoát nước các tổ dân phố trên địa bàn phường Xuân Phương (giai đoạn 2), với giá gói thầu là 28.586.262.000 đồng; Gói thầu số 09 Thi công xây dựng + chi phí hạng mục chung thuộc Dự án Cải tạo đường, rãnh thoát nước các tổ dân phố trên địa bàn phường Phú Đô (giai đoạn 2), với giá gói thầu là 18.355.187.000 đồng.

Sở Y tế TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic, với giá gói thầu là 98.089.641.204 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm bổ sung thuốc tập trung tại Sở Y tế TP. Đà Nẵng năm 2019 - 2020 đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 153.001.379.141 đồng.

Tin liên quan