Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 8/10

(BĐT) - Trong ngày 7/10/2019, trên phạm vi cả nước có 695 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019 và quý I/2020.

Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 53,815 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nối từ Đường tỉnh 992 đến đường Quảng Phú - Phước An, huyện Châu Đức. Tổng mức đầu tư của Dự án là 87.279.331.832 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án thành phần 3 - Dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25. Cụ thể: Gói thầu số 3.11 Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km126 -Km133 (bao gồm chi phí hạng mục chung và dự phòng), với giá gói thầu là 77,9 tỷ đồng; Gói thầu số 3.12 Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km133 - Km141 (bao gồm chi phí hạng mục chung và dự phòng), với giá gói thầu là 76 tỷ đồng; Gói thầu số 3.13 Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km141 - Km147 (bao gồm chi phí hạng mục chung và dự phòng), với giá gói thầu là 75,7 tỷ đồng...

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đường dây 220kV Krông Buk - Nha Trang mạch 2. Cụ thể: Gói thầu số 7 Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét, với giá gói thầu là 76.804.110.000 đồng; Gói thầu số 8 Cung cấp và vận chuyển cách điện, cáp quang và phụ kiện, với giá gói thầu là 40.509.510.000 đồng; Gói thầu số 9 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị (VTTB) nhất thứ và phụ kiện, với giá gói thầu là 11.328.300.000 đồng; Gói thầu số 10 Cung cấp và vận chuyển VTTB nhị thứ, thiết bị thông tin và scada (bao gồm TNHC thiết bị thông tin), với giá gói thầu là 12.614.280.000 đồng; Gói thầu số 11 Xây lắp đường dây cung đoạn từ ĐĐ đến G15, với giá gói thầu là 78.013.790.000 đồng; Gói thầu số 12 Xây lắp đường dây cung đoạn từ G15 đến G50, với giá gói thầu là 89.775.540.000 đồng; Gói thầu số 13 Xây lắp đường dây cung đoạn từ G50 đến ĐC và các ngăn xuất tuyến, với giá gói thầu là 74.491.730.00 đồng.

Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Doanh trại Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp/Binh chủng Tăng Thiết Giáp. Cụ thể: Gói thầu XD-02 Thi công nhà khoa giáo viên S7; S8, với giá gói thầu là 12.003.066.000 đồng; Gói thầu XD-03 Thi công nhà khoa giáo viên S9; S11, với giá gói thầu là 11.620.660.000 đồng; Gói thầu XD-04 Thi công nhà ở BGH (S2); Nhà khách (T), với giá gói thầu là 11.400.926.000 đồng

Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2013 - 2020. Cụ thể: Gói thầu Thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho các xã Sinh Long, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, với giá gói thầu là 42.447.067.000 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho các xã Phù Lưu, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên; xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình; xã Công Đa, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, với giá gói thầu là 41.792.369.000 đồng...

Tin liên quan