Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 3/2

(BĐT) - Trong ngày 3/2/2020, trên phạm vi cả nước có 300 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2020.

Ban Quản lý dự án nông nghiệp Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng kè, với giá gói thầu hơn 58,924 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ kênh Cầu Duyên, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 103.417.641.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế và dụng cụ y tế không thuộc danh mục mua sắm tập trung của Sở Y tế năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 80,655 tỷ đồng.

Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư, dịch vụ kỹ thuật, gia công, lắp đặt và mua sắm trong nước và Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu lần lượt là 345.476.262.005 đồng và 50.441.706.788 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện. Tổng mức đầu tư của Dự án là 454.187.626.000 đồng.

Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 56,793 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tăng cường trang thiết bị theo lộ trình số hóa giai đoạn II. Tổng mức đầu tư của Dự án là 59.333.000.000 đồng.

Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Đại Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Sửa chữa, phục hồi 04 kim phun (kim phun số 5, 6 cho tổ máy H1 và kim phun số 1, 2 cho tổ máy H2), với giá gói thầu hơn 39,748 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa lớn năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 59.584.501.209 đồng.

Tin liên quan